ARTIST BIO

Kaija Poijula was born 1963 in Pudasjärvi, in northern Finland and now currently lives and works in Helsinki. During the years 2003-2007 she lived and worked in Ireland. She has an MA degree from the University of Art and Design Helsinki, 1995. She has also studied in Stockholm, Konstfack University of Arts, Crafts and Design - and in Amsterdam, The Gerrit Rietveld Academie.

Kaija Poijula on kotoisin Pudasjärveltä (s. 1963) ja työskentelee nykyisin Helsingissä. Vuosina 2003-2007 hän asui ja työskenteli Irlannissa. Poijula on koulutukseltaan taiteen maisteri (Taideteollinen Korkeakoulu, 1995) ja hän on opiskellut stipendiaattina myös Tukholmassa (Konstfack taideyliopisto) ja Amsterdamissa (Gerrit Rietvedl Akatemia).

ARTIST STATEMENT

My artistic focus is on themes of life and death, rites of passage, joy and sorrow; the human condition and rituals in our everyday lives. My art is about some other reality, besides the one we see with our eyes.

Teokseni kertovat ulkopuolisuudesta, rajattomasta rakkaudesta ja maailman selittämättömiksi jäävistä asioista, vaipumatta liialliseen melankoliaan. Runoilija Pentti Saarikoskea lainaten: ”Minä en ole kiinnostunut maailmasta ja sen paikoista. Minä olen kiinnostunut paikoista ja niiden maailmoista.”

Materiaaleina käytän mm. eläinten kalloja ja kasveja, sekä kulunutta, ruostunutta, rikkinäistä, hylättyä ja osittain palanutta esineistöä. Esineisiin kietoutuneet muistot sulautuvat hauraan ja raskaan materiaalin kanssa teoksiksi, jotka luovat unenomaisia, satumaisen pelottaviakin tunnelmia.

TEXTS

Kaija Poijula keenly collects pictures, books, natural objects and interesting bits of old junk. These odd items later make up the constituent parts of her beautiful and playful compositions, which form a kind of poetic encyclopaedia. We can interpret these images as suggestions for new combinations of elements from our world. At the same time they are studies showing how images can be constructed from quite different parts, defining their own lexicon for their existence. Poijula’s artworks can also comfortingly remind us that in a world where there often only seems to be one single truth, there are also alternative, more dreamlike realities, hinting at the spiritual realm, in addition to the one we see with our eyes.

Purnu Art Center 2015, Exhibition Catalogue
Pessi Rautio, editor-in-chief of the Finnish art magazine ‘Taide’

“..dreamlike things, hinting of the spiritual realm, of some other reality besides the one we see with our eyes.”

“Reflections”, 2007, Solo exhibition, Limerick Printmakers Studio and Gallery, Ireland
The opening speech by Àine Phillips, Head of Sculpture, The Burren Collage of Art

“Poijula's works of art is creating dreamy, an almost scary-tale atmosphere.”

Leena Kangas, review in Kaleva-newspaper, 20.8.2017

Kaija Poijula (1963) kerää maailmasta kuvia, kirjoja, palasia luonnosta ja rompekasoista. Ne ovat nappuloita, joista syntyy kaunis peliastelma, runolliseksi herännyt tietosanakirja. Luemme näitä kuvia ehdotuksina erääksi yhdistelmäksi maailmasta. Samalla ne ovat tutkielmia siitä, mistä kuva voi rakentua, mitkä ovat sen olemisen sanastoa. Poijulan tutkimukset muistuttavat tässä usein vain yhden totuuden näyttävässä maailmassa lohdullisesti, että on olemassa aina muutakin, on sittenkin vaihtoehtoja, on paljon joskus ollutta, joka voi tulla meille uudelleen takaisin todeksi...

Purnu 2015 -näyttelyjulkaisu,
Pessi Rautio, Taide-lehden päätoimittaja

Poijulan teoksissa hauraisiin materiaaleihin liittyy myös raskaampia aineksi, palanutta puuta ja ruostunutta metallia. Poijula tavoittaa satumaisen pelottaviakin tunnelmia teoksissaan.

Ajan jälkiä aineessa, Leena Kangas, Kaleva 20.8.2017